Separering og komprimering af Tetra-pak

RUNI sneglekomprimator tømmer og komprimerer kartoner i én arbejdsgang. Der sikres 100% destruktion samt reduktion af udgifter til affaldshåndtering.

Tapperier og andre producenter af drikkevarer som juice, saft, smoothies og andre produkter i karton-emballage destruerer returvarer med overskredet udløbsdato og fejlproduktioner, så produkterne ikke går til gensalg ved en fejl.

RUNI Sneglekomprimator håndterer både destruktion, tømning og komprimering i én arbejdsgang, og der spares både håndtering og lagerplads hos producenten. Ved at placere komprimatoren tæt på produktionen, øger man sikkerheden for destruktionen og sparer samtidig transportomkostninger.

Ved separation bliver affaldsstrømmen delt i to. Væsken kan enten bortledes som spildevand, eller i nogle tilfælde opsamles og sælges til andre formål, fx energiproduktion eller dyrefoder. Det faste materiale bliver så tørt, at det enten kan bortskaffes som almindelig brændbart materiale til lavere afgift eller sælges til genanvendelse.

Materialet tilføres enten manuelt eller med transportbånd. Væsken presses ud gennem en egnet hulmatrice og den faste komprimerede del skubbes langsomt ud af afgangstruget.

Den perforerede matrice er fremstillet i rustfrit stål (AISI316), som kan modstå væsker med en lav pH værdi.

I fødevarevirksomheder skal maskinen afskærmes i forhold til den primære produktion, dette har RUNI flere løsninger til. Der kan også stilles krav omkring rengøring af maskinen – også her har RUNI flere løsninger.

 

RUNI har udviklet to størrelser af sneglekomprimatorer til formålet:

-          SK240 med en kapacitet på 5000 liter i timen. Max. størrelse 1 liter.

-          SK370 med en kapacitet på 15.000 liter i timen.

Kontakt os

Har du brug for mere information, eller har du nogle spørgsmål angående RUNI-produktet, så udfyld nedenstående formular. Vi giver dig svar hurtigst mulig.

Læs mere om vores privatlivs- og cookiepolitik