Gıda atıklarının biyogaz tesislerine gönderilmesi

Yalnızca 15 kW tüketim ile saatte 2 ton kapasiteye sahip olan güçlü ve güvenilir RUNI SK370 vidalı kompaktör ile devamlı ve etkili susuzlaştırma.

Evsel atıkların büyük bir kısmı biyogaz tesislerine gönderilmek üzere organik biyo hamur haline getirilmektedir.

Evsel atıkların organik kısımlarının yeniden bulunabilmesi için bu atıklara, organik malzemelerin plastik gibi malzemelerden ayrıştırılabilmesi açısından yüksek miktarda su eklenmektedir. Bu plastik atıklar ve diğer organik olmayan malzemeler bu işlemin ardından daha yüksek su içeriği ile atık üretim sürecine alınmaktadır. Islak atıkların taşınması ya da bertaraf edilmesi veya yakmak için gerekli tesislere gönderilmesi çok maliyetli olmaktadır. Hat üzerine RUNI SK370'in kurulması ile su içeriğinin belirgin bir şekilde düşürülmesi ve atıkların ağırlığının %50'den fazla azaltılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, atıklardan biraz daha fazla organik malzeme çıkartılabilmesi sağlanmaktadır.

Gıda atıklarından biyo hamur üreten üreticiler bu çözüm ile tesislerini önemli ölçüde iyileştirebilmektedir, çünkü sistemlerinde kullanılan suyun yeniden kullanılabilmesi ve atıkların taşınması ve bertarafı sırasında para tasarrufu yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

RUNI SK370 vidalı kompaktör, saatte 2000 kilogramlık kapasitesi ve 7 gün 24 saat çalışabilme becerisi ile yıllardır güvenilir ve güçlü bir makine olarak kullanılmaktadır.