Tetra Pak'ın ayrıştırılması ve sıkıştırılması

RUNI vidalı kompaktör tek bir işlem içerisinde Tetra Pak'ın ayrıştırma ve sıkıştırma işlerini yapmaktadır. Tamamen yok etme işleminin yanında atıkların işlenmesi için maliyet azaltılmaktadır.

Üreticilerin,Tetra-Pak içerisindeki ürünleri ve iade edilen tarihi geçmiş olan ürünlerin, tekrar satılmasını önlemek için yok etmeleri gerekmektedir.

RUNI vidalı kompaktör bir işlemde yok etme, ayrıştırma ve sıkıştırma işlerini yapmaktadır ve üreticiye maliyet ve zaman kazandırmaktadır. Kompaktörün üretim alanlarına yakın bir yere kurulması, taşıma ve yok etme masraflarının azaltılmasını sağlamaktadır.

Ayrıştırma sırasındaki atık akımı ikiye ayrılmaktadır. Sıvılar, atık su olarak atılabilir veya bazı durumlarda enerji üretimi ya da hayvan yemi gibi farklı amaçlar için satılabilir. Katı maddeler ise artık kuru olduklarından dolayı daha az bir maliyetle yakmaya gönderilebilir ya da geri dönüşüm için satılabilir.

Malzemeler el ile ya da dikey bir besleyiciye konveyör bantı ile beslenebilir. Sıvılar bir delik matrisinden bastırılır ve sıkıştırılmış malzemeler yavaş bir şekilde çıkış tepsisine itilir.

Bütün aksam, düşük pH değerlerine karşı tamamen paslanmaz çelik olmaktadır:

Gıda endüstrisinde makinenin ana üretim alanından uzağa yerleştirilmesi gerekir; RUNI bunun için bir takım çözümlere sahip olmaktadır. Bazen makinenin temizlenmesi de önemli bir konudur; RUNI bunun için de bir çözüme sahiptir.

 

RUNI bu amaç için 2 vidalı kompaktöre sahiptir:

Saatte 5000 kg kapasiteli SK240. Maksimum boyut 1 litre.

Saatte 15.000 kg kapasiteli SK370.