Süt ürünlerinin ayrıştırılması ve sıkıştırılması

RUNI vidalı kompaktör tek bir işlem içerisinde süt ürünlerinin ayrıştırma ve sıkıştırma işlerini yapmaktadır. Tamamen yok etme işleminin yanı sıra atıkların işlenmesi için maliyet azaltılmaktadır.

Süt ürünleri üreticileri yoğurt ve diğer günlük ürünlerin iadelerini ve hatalı üretimleri yok etmek durumundadır.

RUNI vidalı kompaktör bir işlemde yok etme, ayrıştırma ve sıkıştırma işlerini yapmaktadır ve üreticiye maliyet ve zaman kazandırmaktadır. Kompaktörün üretim alanlarına yakın bir yere kurulması, taşıma ve yok etme masraflarının azaltılmasını sağlamaktadır.

Ayrıştırma sırasındaki atık akımı ikiye ayrılmaktadır. Sıvılar, atık su olarak atılabilir veya bazı durumlarda enerji üretimi ya da hayvan yemi gibi farklı amaçlar için satılabilir. Katı maddeler ise artık kuru olduklarından dolayı daha az bir maliyetle yakmaya gönderilebilir ya da geri dönüşüm için satılabilir.

Malzemeler makineye el ile ya da konveyör bantı ile beslenebilmektedir. Sıvılar bir delik matrisinden bastırılır ve sıkıştırılmış malzemeler yavaş bir şekilde çıkış tepsisine itilir.

Bütün aksam, düşük pH değerlerine karşı tamamen paslanmaz çelik (AISI316) olmaktadır.

Gıda endüstrisinde makinenin ana üretim alanından uzağa yerleştirilmesi gerekir. RUNI bunun için çeşitli çözümler sunmaktadır. Aynı zamanda makinenin temizlenmesi ile ilgili de RUNI'nin çözümleri kullanılabilmektedir.