Çözülmüş dondurmanın ayrıştırılması ve sıkıştırılması

RUNI vidalı kompaktör tek bir işlem ile çözülmüş dondurmanın ayrıştırma ve sıkıştırma işlemini yapmaktadır. Tamamen yok etme işleminin yanı sıra atıkların işlenmesi içinde maliyet azaltılmaktadır.

Dondurma üreticilerinin, iade edilen ve tarihi geçmiş olan ürünlerin, tekrar satılmasını önlemek için yok etmeleri gerekmektedir.

RUNI vidalı kompaktör tek bir işlemde yok etme, ayrıştırma ve sıkıştırma işlerini yapmaktadır ve üreticiye maliyet ve zaman kazandırmaktadır. Kompaktörün üretim alanlarına yakın bir yere kurulması, taşıma ve yok etme masraflarının azaltılmasını sağlamaktadır.

Ayrıştırma sırasında atık akımı ikiye ayrılmaktadır. Sıvılar, atık su olarak atılabilir veya bazı durumlarda enerji üretimi ya da hayvan yemi gibi farklı amaçlar için satılabilir. Katı maddeler ise artık kuru olduklarından dolayı daha az bir maliyetle yakmaya gönderilebilir ya da geri dönüşüm için satılabilir.

Malzemeler el ile ya da dikey bir besleyiciye konveyör bantı ile beslenebilir. Sıvılar bir delik matrisinden bastırılır ve sıkıştırılmış malzemeler yavaş bir şekilde çıkış tepsisine itilir. Kapasite ise saatlik olarak yaklaşık 15.000 litre olmaktadır.

Bütün aksam, düşük pH değerlerine karşı tamamen paslanmaz çelik olmaktadır:

Lütfen aklınızda bulundurunuz:
Gıda endüstrisinde makinenin ana üretim alanından uzağa yerleştirilmesi gerekir.
Dondurmanın tamamen çözünmüş olması gerekmektedir.