Teneke gıdaların ayrıştırılması ve sıkıştırılması

RUNI vidalı kompaktör içerisinde tamamen teneke gıdaların sıkıştırılması halinde yoğunlukları 1200 kg/m³'e kadar olabilmektedir. Ayrılan içerikler enerji üretimi ya da hayvanların beslenmesi için kullanılabilir.

Üreticilere hatalı ürünlerin iade edilmesi halinde yapılacak olan imha işlemi depolarda genellikle sorun çıkartmaktadır. RUNI vidalı kompaktörün kurulması ile hem alan, hem de kullanım ile ilgili sorunlar azaltılabilmektedir. Tamamen sıkıştırılan tenekeler geri dönüşüm için satılabilmektedir. Tamamen yok edilecek olan ürünler ise yeniden satılmaz ya da doğrudan depoya gönderilir. Tenekelerin normal maksimum çapları 10 litrelik bir kova ile eşdeğer olacak şekilde, 230 mm'dir.

RUNI vidalı kompaktör, sıvılar ya da kısmen sıvı maddeler çevreye herhangi bir kirlilik vermeksizin bir tanka ya da kanalizasyona atılırken şişelerin devamlı olarak sıkıştırılıp, ayrılmasını sağlamaktadır. Sıvılar bir tanka aktarılabilir ve hayvan yemi ya da enerji üretimi için satılabilir. Makinelerin otomatik başlatma ve sonlandırma için sensörleri bulunmaktadır. Besleme bir konveyör bant veya el ile yapılabilir. Malzemelerin sıvı ya da kısmen sıvı olması gerekmektedir. Her iki kısım ve toplama tepsileri sıvılarda düşük pH seviyelerine dayanması için paslanmaz çelik (AISI316) olacaktır.

RUNI, 600 mm'ye kadar olan geniş metal kovaların ve büyük bidonların sıkıştırılması için RUNI SK370'i geliştirmiştir.